Veiligheidsnormeringen

EMMA Safety Footwear voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 89/686/EEG*96/58/EG voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het betreft de volgende Europese norm; EN ISO 20344:2011. Deze norm bevat basisvoorschriften betreffende keuringsmethoden en eisen, beproevingsmethoden en aanvullende eisen voor beschermingsmiddelen, waaronder schoenen.

EN ISO 20345:2011

Veiligheidsschoeisel met beschermneus: Naast de basisvoorschriften van de EN ISO 20344:2011 norm, moeten producten met een 20345:2011 norm bovendien aan bijzondere eisen voldoen. Deze eisen worden aangeduid met (een combinatie van) hoofd letters en cijfer(s). De combinatie van letter en cijfer geeft aan dat de schoen aan de volgende aanvullende eisen voldoet.

S1 Veiligheidsschoen - geschikt voor droge werkomstandigheden, met stalen of kunststof neus, welke weerstand biedt tegen een impact van 200 Joules met gesloten hielpartij, olie- en zuurbestendig, antistatische eigenschappen en energieopname in de hak.

S1P Veiligheidsschoen - geschikt voor droge werkomstandigheden, met stalen of kunststof neus, welke weerstand biedt tegen een impact van 200 Joules met gesloten hielpartij, olie- en zuurbestendig, antistatische eigenschappen en energieopname in de hak en stalen of kunststof zoolplaat te gen het intrappen van (scherpe) voorwerpen tot een kracht van 1100 Newton.

S2 Veiligheidsschoen - meer geschikt voor natte werkomstandigheden, met stalen of kunststof neus, welke weerstand biedt tegen een impact van 200 Joules met gesloten hielpartij, olie- en zuur bestendig, antistatische eigen schappen en energieopname in de hak.

S3 Veiligheidsschoen - meer geschikt voor natte werkomstandigheden, met stalen of kunststof neus, welke weerstand biedt tegen een impact van 200 Joules met gesloten hielpartij, olie- en zuur bestendig, antistatische eigen schappen en energieopname in de hak en stalen of kunststof zoolplaat tegen het intrappen van (scherpe) voorwerpen tot een kracht van 1100 Newton.

EN ISO 20347:2012

Beschermend schoeisel zonder beschermneus: Deze norm omvat eisen voor schoenen voor beroepsmatig gebruik en kent de volgende aanduidingen met bijbehorende kenmerken/eigenschappen.

O2 Werkschoen - meer geschikt voor natte werkomstandigheden, met gesloten hielpartij, olie- en zuur bestendig, antistatische eigen schappen en energieopname in de hak

O3 Werkschoen - meer geschikt voor natte werkomstandigheden, met gesloten hielpartij, olie- en zuur bestendig, antistatische eigen schappen, energieopname in de hak en stalen of kunststof zool plaat tegen het intrappen van (scherpe) voorwerpen tot een kracht van 1100 Newton.