Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Emma Footwear
Website: https://www.emmafootwear.nl
Inschrijfnummer KvK: 62922351
BTW-nummer: NL855015743B01

 

2. E-mailadres

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

 • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

 

 • Op het volgende e-mailadres: klantenservice@emmafootwear.nl
 • Op het volgende telefoonnummer: +31 (0)45 20 33 018
 • Op het volgende adres: Kerkenbos 1103-C, 6546 BC Nijmegen

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Cookies

 

In dit overzicht leest u welke informatie we bewaren, voor welke doeleinden deze informatie gebruikt wordt en voor welke periode dit is. U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de door uw opgegeven persoonsgegevens.

Wat bewaren we
De volgende zaken kunnen we bewaren:

 • NAW gegevens, indien u deze aan ons verstrekt
 • Contactinformatie
 • Demografische informatie
 • Informatie over uw bezoek aan onze website

Wat doen we met de informatie?
We gebruiken de volgende informatie om u beter van dienst te kunnen zijn:

 • Het bijhouden van gegevens.
 • Het verwerken van uw bestelling
 • Het verbeteren van onze producten en diensten.
 • Het doen van speciale aanbiedingen via e-mail of partnersites. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.
 • Het analyseren van onze eigen prestaties.

Veiligheid
We verzekeren u dat uw gegevens die bij Emma Footwear bekend zijn veilig zijn en nooit in handen van derden zullen komen, behalve als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en indien de wet dat vereist.:

Overzicht van de gegevens die we van u bewaren.

Google Analytics Voor het analyseren van uw zoekgedrag
Google Adwords Voor het bijhouden wat u koopt via Adwords advertenties
Adroll Aanbiedingen die bij u passen op partnersites
Google remarketing Gerichte aanbiedingen op het Google netwerk
Winkelwagen Informatie over de producten in uw winkelwagen
Categorieinformatie Informatie over een categorie voor een optimale gebruikerservaring
Klant ID Een versleutelde versie van uw klant id
Login status Om te kijken of u op dit moment ingelogd bent.
Klantgroep Een versleutelde versie van de klantengroep waar je tot behoort
Caching Een instelling om te controleren of caching aanstaat voor een optimale gebruikerservaring
Sessie ID Uw sessie ID op onze server
Laatst bekeken categorie De laatste categorie die u heeft bekeken
Laatst bekeken product Het laatste product dat u heeft bekeken
Caching toegestaan Controleert of het toegestaan is om caching te gebruiken
Verlaten Winkelwagen Een link naar uw winkelwagen
Winkel / taalinstelling Uw taalselectie
Cookiestatus Geeft aan of wij cookies mogen plaatsen
Bekeken producten Producten die u recent heeft bekeken